Siirry pääsisältöön
 • edp_tkk_fi_etusivukuva.jpg

Koneenrakennustekniikan laitos

Koneenrakennustekniikan laitos muodostettiin jo pitkät opetus- ja tutkimusperinteet omaavista autotekniikan, koneensuunnittelun, materiaalitekniikan, tuotantotekniikan ja valimotekniikan laboratorioista. Tästä syystä laitoksella on runsaasti tieteellistä huippua edustavaa tutkimustoimintaa, jota toteutetaan yhteistyössä johtavien yliopistojen, tutkimuslaitosten ja teollisuuden kanssa. Laitoksen resurssit ja yhteistyöverkko tarjoaa mahdollisuudet laajoihinkin tutkimuskokonaisuuksiin. Koneenrakennustekniikan laitos on osa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulua.

Laitokseen kuuluu kymmenen professuuria ja henkilöstön määrä on noin 120. Vuosittain laitokselta valmistuu hieman alle 100 diplomi-insinööriä, joista monet jatkavat opintojaan tohtoritutkintoon saakka.

Laitoksen perusopetukseen kuuluu kolme pääainetta: koneensuunnittelu, tuotantotekniikka ja koneenrakennuksen materiaalitekniikka. Koneensuunnittelussa maisterivaiheen opinnot voidaan kohdentaa mekatroniikkaan, tuotekehitykseen tai ajoneuvotekniikkaan. Tyypillisiä työnantajia ovat kone-, ajoneuvo- ja sähkötekninen teollisuus sekä tutkimuslaitokset. Alan työllistymisnäkymät ovat erittäin hyviä.

Laitoksen tutkimustoiminta on monipuolista ja poikkitieteellistä. Tutkimustoiminnan volyymi on hieman alle 5 M€.

Tämän hetken tutkimusalat ovat:

 • Ajoneuvotekniikka
 • Materiaalitekniikka
 • Mekatroniikka
  • Hydraulitekniikka
  • Teollisuuden konejärjestelmät
  • Tribologia
 • Teollistumisen historia
 • Tuotantotekniikka
 • Tuotekehitys
  • CAD/CAE
  • Integroitu tuotekehitys
  • Tuotekehityksen menetelmät
 • Valutuotetekniikka

Mikäli olet kiinnostunut tutkijan tehtävistä, mikäli sinulla on hyviä tutkimusideoita tai mikäli yrityksesi on halukas rahoittaman tutkimusta ota yhteyttä professoreihin.